Bladsye - Menu

19 Februarie 2018

Is jy dood vir die sonde?

Opsetlike sonde

Opsetlike sonde is die sonde tot die dood toe.  Daar is sonde nie tot die dood toe nie, maar opsetlike sonde is wel tot die dood toe, want Here Jesus het ons vrygemaak van ons sondes.  Die sonde moet nie meer mag hê oor ons nie, want ons is dood vir die sonde.  Christus het gesterf vir die sonde, daarom is ons ook dood vir die sonde, omdat ons een met Christus is.

Hierdie onderwerp is baie ernstig.  Baie Christene is gou om vir die Christene wat waarsku oor sonde, te sê "jy sondig ook'.  Ja, maar ons volhard nie in opsetlike sonde nie.  Daar is 'n groot verskil. Net diegene wat volhard in opsetlike sonde, is dié wat nie wil hê ander Christene moet praat teen sonde nie.  Hulle besef nie hoe hulle woorde wys wat in hulle harte is nie.  Geen Christen moet aanstoot neem as 'n ander Christen praat teen sonde nie.  Ons is dan een met Christus, so hoe dan nou?  Hoekom is ons nie eensgesind oor die sonde nie?  Laat ons onsself ondersoek met die woord van God as ons maatstaf.

Julle moet dus altyd onthou dat ook júlle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus.
Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie.  
Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. 
Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade.
Romeine 6:11-14

Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie.
Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer.
As iemand die wet van Moses oortree, en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die Gees van genade beledig het?
~Hebreërs 10:26-29

13 Februarie 2018

Oë gesluit vir dit wat sleg is?

Ek groet julle in die lieflike Naam van ons Here Jesus Christus.🤗💞  Mag God Sy aangesig vandag oor jou en jou familie en al jou geliefdes laat skyn.

Ons God is 'n ewige gloed! 'n Verterende vuur! Laat ons in heiligheid voor Hom lewe, laat ons daarna streef om nie in doelbewuste sonde te lewe nie. Kyk na daardie laaste deel van die vers, "wat sy oë sluit om wat sleg is, nie te sien nie".
Dit laat my dink aan die gemors wat mense op TV en in rolprente na kyk en die gemors wat hulle hulle oë op lê in vieslike tydskrifte.

Laat ons as geheiligdes van God waak oor wat ons oë aanskou.  Laat ons wegbly van bose dinge.  Satan gebruik elke kans om ons te versoek met die begeerlikhede van die vlees.  Hy doen dit deur die dinge waarna ons kyk en waarna ons luister.  Laat ons dan versigtig wees soos slange en slegs die wil van ons Vader in die hemel doen.  Alles tot eer van Sy Heilige Naam.

Hoe is dit tot eer van God se Heilige Naam wanneer Sy bloedgekoopte kinders volhard in doelbewuste sonde?  Dit bewys dat ons nie wandel in die krag van die Heilige Gees nie, maar dat ons nog steeds beheer word deur ons vlees.

Ja ons as Christene sondig wel, maar daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie en daar is 'n sonde wat tot die dood is, doelbewuste sonde.  Doelbewuste sonde is so ernstig dat ons volgens die skrif nie eens vir so iemand moet bid nie!  Iemand wat in doelbewuste sonde is, dryf al hoe verder en verder van Christus af weg en sal op die ou end wegval van Christus, want hulle volhard met doelbewuste sonde en hulle weier om dit te laat staan.  Hulle gewete word geskroei.

Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly; en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is.
 ~1 John 3:9 


07 Februarie 2018

Moenie bang wees nie

 'Moenie so bang wees vir die koning van Babel nie, moenie vir hom bang wees nie, sê die Here, want Ek is by julle om julle te red en julle uit sy mag te bevry. Ek sal julle genadig wees, en daarom sal hy julle genadig wees en julle na julle land toe laat teruggaan. hoor dan die woord van die Here, julle wat van Juda oor is! So sê die Here die Almagtige, die God van Israel: As julle vas besluit het om Egipte toe te gaan en julle gaan woon daar, sal die oorlog waarvoor julle bang is, julle daar in Egipte inhaal, en die hongersnood wat julle vrees, sal julle daarheen volg, en julle sal daar sterf. Ja, almal wat vasbeslote is om na Egipte toe te gaan en daar te woon, sal sterf deur oorlog, deur hongersnood en deur pes. Nie een van hulle sal vrykom en die rampe ontsnap wat Ek oor hulle sal bring nie.' 
JEREMIA 42:11-12,15-17

 

MOENIE BANG WEES NIE

Die Here wil nie hê dat ons moet bang wees nie.  Vrees nie mense nie!  Vrees die HERE!  Moenie bang wees vir regeringsleiers nie.  Soos God sê in Spreuke 21:1, 'Die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.'
Doen die Here se wil, wees gehoorsaam aan Sy woord, en Sy wil sal julle vind in Sy woord.
Wanneer ons vrees en nie op die Here vertrou nie en ons vlug weg van dit wat ons vrees, sal dit wat ons vrees ons volg en ons sal dit nie ontsnap nie!

Laat die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan in ons harte heers deur ons vaste vertroue op Hom en daar sal nie plek wees vir vrees nie.  Kyk wat staan geskrywe in Jesaja 26:3...

'en wat op Hom vertrou. Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. '
Jesaja 26:3


En ons het nie nou 'n profeet nodig wat vir die Here namens ons vra wat Sy wil is nie, nee, ons het almal dieselfde Gees van God ontvang en ons gaan self in gebed na God en kry Sy antwoord aan ons in Sy woord.  Die Here se skape hoor Sy stem en geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur die woord van God!  Wil jy God se stem hoor?  Lees Sy woord en moenie net hoorders van Sy woord wees nie, maar gaan doen Sy wil, wees gehoorsaam aan Sy woord en so bly jy in Jesus en sal jy baie vrug dra en God tevrede stel.

(En met my woorde oor 'n profeet, verwerp ek geensins die gawe van profesie wat ons van die Heilige Gees ontvang nie, nee.  God se woord sê in 1 Tessalonisense 5:20-22 ons moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is.)
En ek gaan nou spesifiek praat van Angus Buchan en die haat wat mense teen hom praat, die lasterlike dinge.  Daar is absoluut niks verkeerd wanneer hy sê dat die Here op sy hart gelê het om gebedsbyeenkomste te reël nie.
Ervaar jy en ek dan nie ook dat die Here in ons alleentyd met Hom, dinge tot ons hart spreek nie?  Ek wonder baie keer of party Christene die stem van die Here deur Sy woord wat tot hulle harte spreek, maar net ignoreer nie, want hulle ag hulleself nie waardig genoeg om van God te hoor nie.  Ons moet ophou met daardie denke.  Ons as gelowiges is deur God waardig genoeg geag om Sy Seun te stuur om vir ons sondes te kom sterwe.  Ons moet ophou om ons ore uit te leen aan die duiwel se leuens aangaande ons.  Weet wie jy is in Christus.
Wanneer ons glo dat God nie met ons praat nie, dan speel ons in die duiwel se hande.

Ons moet ophou om ander te kritiseer wat sê wat die Here tot hulle harte gespreek het deur Sy woord.  Toets elke woord, bly weg van alles wat sleg is (as dit teen God se woord gaan) en behou die goeie en ons kan nie verkeerd gaan nie.  Om gebedsbyeenkomste te reël is iets goeds!  Vader sê dan juis dat Sy huis (die lewende stene, die Christene, Sy kinders, want ons liggame is Sy tempel) sal 'n huis van gebed wees.

Amen.  God seën julle.  Ek kan nie glo die draai wat ek loop met die woord wat ek vanoggend gelees het nie.  So lei die Here se Gees van Waarheid ons.  Ons moet in Sy woord bly en jy sal verbaas staan hoe Hy deur Sy woord met jou praat.

Ek hoop dié woorde, geinspireer deur die Heilige Gees, (want ek het Hom gevra! :)) is vir julle 'n groot bemoediging.  Gaan in vrede en wandel in die liefde van Jesus.♥

Om mee af te sluit, Psalm 97:10 ter bemoediging.

Julle het die Here lief; haat dan wat sleg is!
Hy bewaar die lewe van sy troue dienaars,
Hy red hulle uit die greep van die goddelose.


06 Februarie 2018

Hemel soos brons

Sondag 24 September 2017 het ek 'n droom gehad en in die droom is die hemel mooi sagte blou kleur soos altyd, maar ek let op die 'tekstuur' van die hemel is hard soos rots.
Nou die dag toe ek weer my nota oor die droom sit en lees, kom dit na my dat daar iewers in die Bybel geskrywe staan van die hemel so hard soos klip of so iets. Ek gaan soek toe, en sowaar dit is so. Dit is simbolies van droogte.
En tot nou die dag het ek geen idee gehad wat dit beteken het nie. Ek glo die Heilige Gees het dit na my gedagtes gebring. Lees hier asb.

Die hemel bo jou sal brons word en die aarde onder jou yster.
Deuteronomium 28:23

Ek sal alles waarop julle staatmaak, laat verdwyn. Daar sal geen druppel reën val nie: dit sal wees asof die hemel van yster en die grond van brons is.
Levitikus 26:19 AFR83

02 Februarie 2018

Bely sondes teenoor mekaar

Vrede van ons Vader en Here Jesus vir julle.  Ons moet ons sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, sodat ons genees kan word.  Die Here ons God is ons skild en bewaar ons van alle gevare. Ken Hom in al jou planne, roep uit na Hom, loof Hom, prys Hom, want Hy alleen is waardig en die enigste Een wat ons uit hierdie droogte kan red.
Laat ons in heiligheid wandel. Wees heilig, want ons God is heilg. Ons is nie gemaak om te lyk, te praat en klink soos die wêreld nie. Ons moet uitstaan van die wêreld. Ons moet wees soos 'n lig op die heuwel.
Die wêreld moet getrek word na die lig wat in ons skyn, in ons lewenswandel, in ons dade, in ons woorde.
Hoe kan dit gebeur wanneer daar geen onderskeid is tussen die Here se kerk en die wêreld nie? 
O Here vergewe ons! Bring U afgedwaalde skape terug met U stok en U staf op die smal weg sodat ons kan ingaan by die nou ingang, want daar is min wat daarop wandel en min wat daar ingaan.
 

29 Januarie 2018

Dra vrug of word Loammi genoem

As kinders van God, as Christene, moet ons vrugte dra wat by ons bekering pas.  Indien ons nie vrug dra nie, sal die Here van die wingerd ons takke afsny en ons sal net goed wees vir die vuur.  Die Here sal simbolies van ons sê dat ons is "Loammi", 'n Hebreeuse woord wat "nie my mense nie" beteken.

Wanneer ons nie vrug dra nie, dan is ons besig om in sonde te leef.  Daar staan geskrywe dat om in sonde te leef, opsetlike sonde, 'n sonde tot die dood toe is.  Ons mag nie eens vir een wat besig is met opsetlike sonde, bid nie.

So laat ons ag slaan op ons Here Jesus se woorde en in Hom bly, en ons sal veel vrug dra en Hy sal van ons sê, hierdie is "Ammi", "die Here s'n".  Halleluyah! :)♥


27 Januarie 2018

Bemoediging vir jou

Goeie dag kosbare mensies.  God seën julle dag.  Ek was vandag baie geseënd toe ek hierdie Skrifverse lees.  Ek versorg my swakke moeder en kyk wat sê dié vers, dat die Here jou sal genees as jy wat omsien na 'n swakke, self siek raak. 
Hy het juis dit vir my gedoen toe ek tydjie terug griepsimptome begin toon het.  My hele lyf was seer en ek het geweet hier kom die griep en ek het my krag so nodig om na my moeder om te sien.  Griep trek my sommer vir 'n hele week plat en tas my hart aan, wel ek het dit gewoonlik erg.
Toe roep ek uit na God en vra Hy moet my help en die griep wegvat van my en sowaar Hy hét! Die lyfseer het weggegaan en die ander simptome het nie eens kans gehad om pos te vat nie.
God is GETROU aan Sy woord! Julle moet net vra en GLO.😊🕊️
Ek bid vir my moeder, maar God het haar nog nie genees nie, maar ek vra elke dag krag vir haar en krag vir my en Hy is getrou!  Ek bekommer nie oor die dag van môre nie, want môre het genoeg van sy eie probleme en my God is alreeds daar!😊❤️🕊️ Mag julle bemoedig wees deur die verse. Baie liefde in Jesus.❤️🌹