03 Januarie 2021

Voltooi die taak, hardloop die wedloop

Shalom, heiliges. 🤗💜 Laat ons die taak voltooi wat ons van die Here Jesus Christus ontvang het. Kom ons hardloop die wedloop wat voor ons lê, met volharding en met die oë gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van ons geloof. God seën jou.⚘🕊🦢⚓✝️🐑


06 Desember 2020

Daaglikse brood

Shalom, dierbares.♡⚘  Word u daagliks gevoed met geestelike brood,  die woord van God?  In die Onse Vader gebed vra ons God om ons elke dag ons daaglikse brood te gee.  Dit is letterlike kos ja, maar ook geestelike voeding.   Neem God u Vader in die hemel se woord ter harte om Sy wil te doen.

Praat jy met mense oor Jesus?  God sê práát.  Moenie toelaat dat die duiwel jou intimideer deur goddelose mense nie.  Dit is juis hulle wat moet hoor van Jesus.  Ek glo ons moenie argumenteer met hulle nie, maar in liefde vertel van Jesus.  Bid vir hulle.  Wanneer hulle vol spottery en beledigings is, sê wat nodig is soos die Heilige Gees jou lei, en laat staan hulle.  Wanneer hulle jou woorde verwerp, gaan weg as 'n getuienis teen hulle op die oordeelsdag.

God seën jou in Jesus.♡⚘

"Ontvang Sy woord - laat dit in u siel ingaan; verteer dit - laat dit u voeding wees; en laat dit u voedsel en drank wees om die wil van u Vader in die hemel te doen."Adam Clarke Kommentaar


16 November 2020

Versoeking/Verdrukking

Shalom dierbares.🤗 ⚘ Ek wil praat oor iets wat baie Christene sê: "God sal jou nie meer gee as wat jy kan hanteer nie".
Hulle sê dit oor siekte, pyn, probleme, wat verkeerd is.

As dit kom by ellende en verdrukking dan gee God ons wel "meer as wat ons kan hanteer". Hy sal toelaat dat die swaar wat ons moet verduur, ver bo ons kragte gaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe, laat vaar, maar dít is wanneer ons tot die dood toe op God vertrou. 

Wat versoekings betref sal God nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. God sal nie toelaat dat enige versoeking wat meer is as wat 'n ons kan weerstaan, ons oorval nie. maar Hy sal die uitkoms gee,  sodat ons dit kan verduur.  

God seën julle in die Heilige Naam van Jesus ons Here.✝️💜

-       -       -       -       -       -       -
versoeking:
begeerte, drang, jeuk, impuls, neiging, lok, aantrekkingskrag, trek, verleiding, aansporing.
-       -       -       -       -       -       -

Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.
1 KORINTIËRS 10:13 AFR83

Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede [verdrukking] wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe, laat vaar het.
2 KORINTIËRS 1:8 AFR83

14 November 2020

Vertrou God

Shalom dierbares.🤗♡⚘Wees bemoedig deur die woord van God. God seën julle.

Jesus Is My Rots

So het die Here my God, die Heilige van Israel, gesê: As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê.
Maar dit wou julle nie; Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: Die Here is 'n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou.

JESAJA 30:15‭, ‬18 AFR83

Wie op My vertrou, word nie teleurgestel nie.
JESAJA 49:23 AFR83

'Julle krag lê in stil wees en vertroue hê.' :
☆in 'n stil onderdanigheid aan die wil van God en om in stilte op Hom te wag vir die gebeurtenis van dinge, om in hulle eie huise te bly, en nie op 'n haastige onstuimige manier nie, nie hier en daar hardloop om hulp nie; in 'n heilige en nederige vertroue op die Here en in die krag van Sy mag, waar hulle sulke krag en veiligheid sal vind.
~ John Gill-kommentaar

'Dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou' :
☆wat na Hom verlang [omdat Hy hulle nooit sal begewe nie] ':
wat nie hier en daar hardloop vir hulp nie, en onstuimig, onrustig en ongeduldig is nie, maar wag op die tyd van God om hulle goed te doen; wat wag op Sy genadige teenwoordigheid en die ontdekkings van Sy liefde, op die uitvoering van sy beloftes, op antwoorde van gebed, op alle seëninge tydelik en geestelik, en op ewige glorie en geluk; dit is gelukkige persone, almal en almal; hulle geniet nou baie, en daar kan nie gesê of bedink word wat God hierna vir hulle gereedgemaak het nie; sien Jesaja 49:23.

•~♡•~•☆•~•♡•~•☆•~•♡•~•

18 September 2020

God dra ons in Sy arms

Shalom heiliges van God.🤗💜🕊
God beskerm ons, Hy koester ons, sy uitverkorenes. In Hom sal ons nooit val nie. Soos 'n Herder wat voor ons uit gaan, dra God ons vir ewig in sy arms!  Halleluyah! Amen.  Dankie Abba Vader, dankie Here Jesus.🥰🙌💜🕊🦢🤍💎

11 Junie 2019

Jesus Is God

JESUS, SEUN VAN GOD

IS GOD WAT VLEES KOM WORD HET

Jesus is die Seun van God. Jesus is die Woord van God. In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God, en die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon.  Jesus is God geopenbaar in die vlees!     Halleluyah!  Amen.👐♥️🕊️✝️

Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immánuel noem.
🌟JESAJA 7:14 AFR53

Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.
🌟MATTHÉÜS 1:23 AFR53

Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors —
🌟JESAJA 9:5 AFR53

🌟Die Ewige Woord🌟
IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.
🌟JOHANNES 1:1‭, ‬14 AFR53

En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die Gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid.
🌟I TIMÓTHEÜS 3:16 AFR53
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟†🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟